Ders Videoları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Kitap Özetleri

Abdülhak Hamid’in Tarık Oyununun Özeti

Abdülhak Hamid’in Tarık Oyununun Özeti Şair, konusunu Ziya Paşa’nın Fransızcadan çeviri Endülüs Tarihi’nden aldığı Tarık Yahut Endülüs Fethi isimli, içinde yer yer şiirler de bulunan düzyazı bu oyununda, Araplar tarafından 710 yılında Endülüs’ün fethini destanlaştırdı. Halife Abdülmelik oğlu Velid’in, İspanya’yı fethetmekle görevlendirdiği Nusayr oğlu Musa, yanına kölesi Ziyad oğlu Tarık’ı almış, Afrika’yı boydan boya katetmiştir. …

Abdülhak Hamid’in Tarık Oyununun Özeti

Şair, konusunu Ziya Paşa’nın Fransızcadan çeviri Endülüs Tarihi’nden aldığı Tarık Yahut Endülüs Fethi isimli, içinde yer yer şiirler de bulunan düzyazı bu oyununda, Araplar tarafından 710 yılında Endülüs’ün fethini destanlaştırdı. Halife Abdülmelik oğlu Velid’in,
İspanya’yı fethetmekle görevlendirdiği Nusayr oğlu Musa, yanına kölesi Ziyad oğlu Tarık’ı almış, Afrika’yı boydan boya katetmiştir. Karşıya geçecek birliklerin kumandası kendisine verilen Tarık, oniki bin askerle İspanya kıyılarına çıkar, ilk iş olarak da gemilerini yakar. İspanya kralı Rodrik’e hınç duymakta olan, Septe boğazı muhafızı kont Julianus, Tarık’a sığınır, Septe’yi ona teslim eder ve Müslüman olur; adı artık Müslim’dir. Arap orduları başkumandanı Nusayr oğlu Musa’nın dört oğlu ve Zehra adında bir kızı vardır. İspanya fethine Zehra da katılmış, bir çarpışmada düşmanlar içinde kalan ve nerdeyse öldürülecek Tarık’ı kurtarmıştır. Musa, Tarık’a İspanya’ya çıkınca kıyı bölgesinde kalmasını emretmişti. Oysa kont Julianus (Müslim), fırsat verildiği takdirde İspanyolların geri çekilerek yeniden kuvvet toplayacaklarını, bunu önlemek için de İspanyol ordusunun peşine düşülmesi gerektiğini söyleyince, Tarık bu görüşü paylaşır: İspanya’nın yarısını, Sevil’i, Kurtuba’yı zapteder, İspanyol hükümdarlarının sarayına girer. Arkadan gelen Musa bu zaferlerden memnundur, ama disiplin dinlemeyen, biraz da gurura kapıldığını sandığı Tarık’ı hapse atar. Oysa kızı Zehra’nın Tarık’ı sevdiğini de bilmektedir. Musa’nın oğulları, Tarık’ın affı için babalarına ricacı olurlar. Zafer tamamlandığı, İspanya ele geçirildiği için, Tarık görkemli bir düğünle Zehra ile evlendirilir. • Özet, eserin Sadı Irmak ve Behçet Kemal Çağlar’ın sadeleştirdikleri 1960 baskısı önsözünden alındı.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Yorum Yap

** Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!